logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Streda 24.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
27. - 29. október 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry

7. ročník súťaže
„eLearning v Praxi“ – 27. október 2010


Táto súťaž je sprievodnou akciou konferencie ICETA 2010. Súťaž sa bude konať v priestoroch konferencie deň pred jej konaním. Najúspešnejšie eLearningové riešenia budú ocenené a výsledky v jednotlivých kategóriách budú vyhlásené v rámci konferencie.


Hlavné ciele súťaže:


  • Podporiť rozšírenie e-learningových foriem vzdelávania, využívajúcich prostredie Internetu.
  • Zhodnotiť úroveň aktivít v tejto oblasti a napomôcť zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu.
  • Otvoriť vzájomnú komunikáciu a diskusiu medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami a verejnosťou o možnostiach, ktoré prinášajú nové formy vzdelávania, využívajúce moderné IKT.
  • Evokovať produkciu e-learningových vzdelávacích materiálov.

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:


  1. On-line kurzy: Prihlásiť možno ucelený kurz (plne online, alebo kombinovaný s on-line komponentom v prevažujúcej forme), ktorého aspoň pilotný beh s určitým počtom študentov bol už zrealizovaný.
  2. Podporný materiál pre on-line vzdelávanie: Prihlásiť možno elektronický materiál, ktorý slúži ako pomôcka pri štúdiu klasickou formou a nie je sám o sebe uceleným kurzom, či súčasťou kurzu.


Súťaž sa riadi Štatútom. Pre registráciu vyplňte prosím Registračný formulár.

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
posledná zmena 10.2.2010 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.