logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Streda 24.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
27. - 29. október 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Platby


Po potvrdení prijatia príspevku prosíme platby zasielať:


Bankovým prevodom – platba v EUR:

  • Číslo účtu: 0441888586/0900

  • Názov účtu: elfa, s.r.o.

  • Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice, B. Němcovej 30, 040 01 Košice

  • Variabilný symbol: kód účastníka bude zaslaný ihneď po registrácii

  • Avízo: doplňte svoje meno a inštitúciu

  • BIC SWIFT kód: GIBASKBX

  • IBAN: SK 1409000000000441888586

Zašlite, prosím, prevodný príkaz mailom alebo faxom na adresu sekretariátu konferencie! Pre uistenie, prosím, predložte pri registrácii na mieste konania konferencie potvrdenie o zaplatení registračného príspevku. Všetky bankové poplatky sú hradné platcom.

...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
posledná zmena 10.2.2010 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.