logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Streda 24.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
27. - 29. október 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Registračné poplatky


Hlavný autor, alebo aspoň jeden spoluautor akceptovaného príspevku, sa musí registrovať ako účastník a zaplatiť plný účastnícky poplatok. Odporúčame účastníkom skorú registráciu s výhodnejšími registračnými poplatkami. Ak sa autor nezaregistruje, alebo nevloží príspevok pred stanoveným termínom, alebo nezašle registračný poplatok (jeden poplatok za jeden príspevok), bude sa príspevok považovať za neprijatý a nebude zverejnený v zborníku ani v programe konferencie ICETA 2010.

Dátum platby do 31.8.2010 od 1.9.2010
Registračný poplatok na konferenciu (jeden za príspevok)
(zahŕňa: účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, publikovanie príspevku v zborníku konferencie, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
280 EUR 330 EUR
Spoluautori a pasívni účastníci mimo akademickej sféry
(zahŕňa: účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
230 EUR 280 EUR
Akademická sféra SR - zľavnená registrácia
(zahŕňa: účasť na konferencii, zborník konferencie v elektronickej forme, občerstvenie počas konferencie, vstup na Recepciu)
130 EUR 230 EUR
Registračný poplatok za súťažné projekty 50 EUR 75 EUR
Poplatky sú uvedené s DPH

Ostatné služby

  • Extra strany príspevku (viac ako 6 strán) - 22 EUR / strana
  • Zborník z konferencie – CD/DVD verzia - 22 EUR (extra CD/DVD)
  • Zborník z konferencie – tlačená verzia - 50 EUR
  • Recepcia (Welcome Party) - 50 EUR (extra lístok)
...movie...
'; } else { echo '
...movie...
'; } ?>
posledná zmena 10.2.2010 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | elfa, s.r.o.