logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Sobota 20.4.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Témy konferencie sú rozdelené do nasledujúcich kategórií


5. Prípadové štúdie a projekty
  • Špecifické kurzy a projektové riešenia v jednotlivých krajinách a inštitúciách
  • Špecifické prípadové štúdie inštitúcií
  • Virtuálne univerzity a univerzitné portály
  • Trendy vo vývoji nových informačných a telekomunikačných technológií a služieb
  • Riešenia pre štátny (eGovernment) a súkromný sektor
  • Právne aspekty zavádzania eLearningu
...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf